Reklamácie

Všetky reklamácie je možné uplatňovať buď telefonicky, e-mailem alebo písomne na adrese prevádzkovateľa (FRONT LINE SLOVAKIA s.r.o.).

Kupujúcí nemá právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí, pokiaľ tovar bude akokoľvek poškodený jeho nesprávnym použitím, uchovaním alebo nesprávnou manipuláciou.

Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa obchodných podmienok na adrese:

FRONT LINE SLOVAKIA s.r.o
Pluhová 49
831 03 Bratislava – Nové Mesto

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

V súlade s ustanovením §12 odst.1 č. 108/2000 Z.z. zo dňa 16. marca 2000 má kupujúcí právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Vrátenie tovaru je možné uskutočniť za nasledujúcích podmienok:

1) Kupující odošle e-mail na adresu nuevoprogreso@nuevoprogreso.sk (príp. list na adresu prevádzkovateľa) s textom: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na adresu (príp. na účet číslo)." Dátum a podpis.

2) Kupujúcí doručí tovar späť na adresu spoločnosti.

3) Tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný a s originálnym dokladom o kúpe.

4) Náklady na doručenie hradí kupujúcí.

5) Pokiaľ posielate tovar späť, v žiadnom prípade ho neposielajte dobierkou!

6) Peniaze za tovar budú kupujúcemu vrátené poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom, a to do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. Vraciame iba čiastku za tovar zníženú o dopravné, a to aj v prípade, že sme dopravné poskytli zákazníkovi zdarma.

Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

Predávajúcí si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúcí bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Nákupný poriadok a obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.hot-shop.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (FRONT LINE SLOVAKIA s.r.o.) a kupujúceho (zákazník).

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.hot-shop.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúcí potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Elektronická objednávka

Elektronická objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Potvrdenie elektronickej objednávky.

Po odoslaní Vašej objednávky na našom internetovom obchode obdržíte obratom e-mailové potvrdenie prijatia objednávky.

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme do 3 pracovných dní  od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom. Tovar dodávame po celej SR. Poštovné (podľa váhy objednaného tovaru) je prirátané k celkovej čiastke už v objednávke. Pri hmotnosti balíka nad 10kg účtujeme poštovné služby Expres Kuriér Slovenskej pošty. Pri opakovanom pokuse o dodanie tovaru (keď nebol kupujúci zastihnutý) je prirátaná čiastka za náhradnú dopravu (podľa tarify dopravcu). Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania a zaplatenia tovaru.

Balík Slovensko Slovenskej pošty

Balíky doručuje Slovenská pošta na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na zásielke. Poštový doučovateľ vydá zásielku adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po preukázaní totožnosti. Ak SP balíky nedoručuje, alebo nie je možné balík doručiť z dôvodu nezastihnutia adresáta, prípadne oprávneného prijímateľa na odovzdávacom mieste (resp. z iných dôvodov definovaných v bode 17 Poštových podmienok - Všeobecná časť), zanechá poštový doručovateľ v domovej listovej schránke písomné oznámenie o uložení balíka na pošte. Po predložení zanechaného oznámenia a preukázaní totožnosti, si môže adresát vyzdvihnúť balík na pošte uvedenej v oznámení, počas odbernej lehoty v zmysle bodu 21 Poštových podmienok - Všeobecná časť.

Expres kuriér Slovenskej pošty

Expres zásielky dodáva SP do ktoréhokoľvek miesta v SR do 48 hodín. Balíky sú doručované v pracovných dňoch, v bežnej doručovacej dobe. V prípade neúspešného pokusu o doručenie alebo ak sa kuriér s adresátom nedohodne inak, uloží expres zásielku na expres pošte alebo OU. Urobí tak aj v prípade, ak je expres zásielka adresovaná do miesta, kde nevedie miestna komunikácia. Adresáta o tom, kde si môže expres zásielku vyzdvihnúť, upovedomí zanechaním oznámenia o uložení zásielky v domovej listovej schránke alebo mu zašle oznámenie listom 1. triedy.

Výdajné miesto v Bratislave : Rožňavská 1, Bratislava, budova Fresh Market (nová tržnica) prevádzkáreň v 1.patro "EL GATO". Otváracie hodiny  v pracovné dny 11,00 - 17,00 hod. O termine vyzdvihnutie   budete informovaný emailom.

Platobné podmienky

Platba za tovar sa uskutočňuje:

1) v hotovosti kuriérovi pri prevzatí tovaru dobierkou SP
2) platbou vopred na bankový účet, č. účtu: 2927839353/1100 Tatra Banka (tovar odošleme po obdržaní platby)

3) v hotovosti na výdajném mieste.


Záručné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je uvedená dlhšia) odo dňa doručenia. Na potravinársky tovar sa vzťahuje záruka do doby minimálnej trvanlivosti alebo dátumu spotreby tovaru uvedenej na tovare.

Záruka se nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním tovaru.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ serveru www.hot-shop.sk garantuje bezpečnosť Vami poskytnutých dát. Osobné dáta kupujúceho sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom. Predávajúci garantuje, že neposkytne Vaše dáta žiadnej tretej strane. Používaním internetového obchodu www.hot-shop.sk súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o nákupoch pre účely predávajúceho.


Kategórie


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Pokladňa